توجه داشته باشید پیام های گروهی پس از فشردن گزینه تایید، دیگر نمایش داده نخواهند شد

نخستین سامانه فروش و خدمات پس از فروش بیمه درمان تکمیلی در کشور

نـخسـتیـن سـامـانـه

فـروش و خدمـات پس از فـروش

بیمــه

در کشــور

خرید آنلاین بیمه درمان تکمیلی خرید آنلاین بیمه عمر و سرمایه گذاری

نـخسـتیـن سـامـانـه

فـروش و خدمـات پس از فـروش

بیمــه

در کشــور

خرید آنلاین بیمه درمان تکمیلی خرید آنلاین بیمه عمر و سرمایه گذاری
با افتخار خدمت رسانی به بیش از ۷۰۰ شرکت از جمله

بیمه شدگان

پیگیری وضعیت رسیدگی به خسارات
اطلاع از پوشش های بیمه نامه
اطلاع از نقایص پرونده پیش از ارسال
و ...

بیمه گذاران

ثبت و پیگیری خسارات پرسنل
امکان ارائه و ویرایش اطلاعات بیمه شدگان
کنترل و بایگانی سوابق بیمه ای شرکت
اطلاعات آماری از جمله ضریب خسارت، نسبت پوشش های استفاده شده و ...

نمایندگان و کارگزاران بیمه

تسهیل و تسریع امور تحویل ارزیابی و رسیدگی به خسارات
کنترل سقف هزینه های بیمه شدگان
بررسی عملکرد کارکنان
کاهش قابل ملاحظه در اخذ خسارات عودتی و ...


تحلیل عملکرد کارکنان

نسبت استفاده از پوشش های درمانی

ضریب خسارت